Turbulence

Nkulunkulu wami, why is it that lapho engithi ngibamba khona, kuvese kunga bambeki?

Or are you teaching me not to be comfortable.

Because being comfortable means angiyi phambili nge lewe?

Ngiyazama,

Mdala,

Mara uma ngithi ngibheka phambili, kule ndlela engi vaya kuyo, kumnyama.

Ngathi ugesi awukho le voor.

Ende ngiqonde khona daar.

Kuya khuphukela.

Ngibheka ema sayi dini, ngibona kuzi bedela wees.

Angiboni ngathi kuzo phela.

Bengizo fasa ihand brake nou ngi jinde le lewe iqubeke phambili.

16.

Hai wou ngi grend.

Mara ngivaya ne ncosi.

Akuna wou niks.

Kwamele ngishaye ngathi ngiya themba kuthi sizo fika lapho, engi fisela kuthi sizo fikela khona.

Ngoba, bona, mina ke Sehoja

LeRussia

Kubu Kubu entsa marota re o bone.

Tsoela.

Ama Die Hard.

Never Die.

Rabobi.

~ Musa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s